Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Tocynnau Tymor

  Season Tickets Banner Os ydych chi’n mynd ar yr un daith mwy na thair neu bedair gwaith yr wythnos, mae’n bosibl y cewch fod tocynnau tymor yn cynnig gwell gwerth am arian ar y rhan fwyaf o lwybrau o gymharu â phrynu tocynnau dydd.


  Mae tocynnau tymor ar gael am saith diwrnod neu unrhyw gyfnod rhwng mis a blwyddyn. Tocynnau tymor blwyddyn sy’n arbed yr arian mwyaf i chi, gyda 12 wythnos o deithiau di-dâl bob blwyddyn!

  Buddion

  Dysgu sut mae bod yn berchen ar docyn tymor o fudd i chi:

  • 12 wythnos o deithiau DI-DÂL gyda thocyn tymor blwyddyn
  • Gellir eu defnyddio unrhyw bryd, gan gynnwys penwythnosau, rhwng y ddwy orsaf o’ch dewis
  • Dim ciwio am docynnau yn yr orsaf bob tro rydych chi’n teithio
  • Gellir eu defnyddio ar wasanaeth y rhan fwyaf o gwmnïau trên rhwng y ddwy orsaf o’ch dewis  

  Sut i brynu’ch tocyn tymor

  Gallwch brynu tocyn tymor gan Drenau Arriva Cymru trwy fynd i’n Porth Tocynnau Ar-lein. 

  Gallwch brynu’ch tocyn tymor o unrhyw swyddfa docynnau â staff gyda cherdyn llun dilys.  

  Rhoddir cardiau llun yn ddi-dâl, er y bydd arnoch angen ffotograff diweddar maint pasbort.

  Gallwch gyfrifo’n gyflym faint fyddai tocyn tymor yn costio am unrhyw nifer o lwybrau trwy fynd i Gyfrifiannell Tocyn Tymor y Rheilffyrdd Cenedlaethol, a fydd hefyd yn dangos y gost gyfartalog am bob taith wrth ddefnyddio tocyn tymor.  

  Sut i adnewyddu’ch tocyn tymor

  Gallwch adnewyddu’ch tocyn tymor ar lein neu mewn unrhyw swyddfa docynnau â staff gyda cherdyn llun dilys.

  Gallwch adnewyddu’ch tocyn tymor ar lein hyd at bythefnos cyn i’ch tocyn cyfredol ddod i ben.

  Pryd y gallwch brynu’ch tocyn tymor

  Tocynnau tymor wythnos  

  Gellir dyroddi tocynnau tymor wythnos ar y diwrnod cyntaf mae angen teithio. Os yw’r diwrnod cyntaf ar ddydd Llun (neu ddydd Mawrth ar ôl gŵyl banc) gellir dyroddi’r tocyn tymor wythnos o 06:00 ar y dydd Sul blaenorol.

  Tocyn tymor am fis neu ragor  

  Os yw dyddiad dechrau’ch tocyn tymor ar ddydd Sul, dydd Llun (neu ddydd Mawrth ar ôl gŵyl banc) gellir dyroddi’r tocyn tymor o hanner dydd ar y dydd Gwener blaenorol.  

  Os ydych eisiau i’ch tocyn tymor ddechrau ar ddiwrnod arall, gellir dyroddi’r tocyn o brynhawn y diwrnod blaenorol.