Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Newidiadau cynlluniedig i amserlenni

  Ar adegau mae’n anochel y bydd gwaith gan Network Rail i wella’r seilwaith yn effeithio ar rai o’n gwasanaethau ni, gan olygu newidiadau i’r amserlenni arferol.

  Mae Trenau Arriva Cymru a Network Rail yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra y bydd y newidiadau dros dro hyn yn ei achosi.

  Rydym yn cynghori pobl sy’n bwriadu teithio i holi cyn cychwyn ar eu taith am fanylion llawn trenau sydd wedi’u newid, cysylltiadau i deithio ymlaen a thrafnidiaeth ychwanegol ar y ffordd. Gellir cael manylion newidiadau isod neu o’r swyddfa docynnau â staff leol.

  Gellir cael manylion newidiadau cynlluniedig i wasanaethau a newidiadau i amserlenni cwmnïau trên eraill trwy gysylltu ag Ymholiadau’r Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 03457 484950 neu drwy fynd i www.nationalrail.co.uk.

  Noder: Ymddiheurwn ond ni ellir cludo cŵn (ac eithrio cŵn tywys), beiciau, pramiau a bagiau mawr ar fysiau sy’n rhedeg yn lle trenau. 

  Map o’r gwaith peirianyddol