Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Hysbysebu gyda ni

  Advertise With Us Banner

  Mae hysbysebu gyda Threnau Arriva Cymru yn gyfle i dargedu miliynau o deithwyr bob blwyddyn.

  Ar rwydwaith o fwy na 1,000 o filltiroedd, rydym yn darparu gwasanaethau rheilffyrdd  rhyng-drefol a gwledig ac i gymudwyr ledled Cymru a’r gororau, gan ddarparu gwasanaethau lleol a phellter hir i gyrchfannau sy’n cynnwys Abertawe, Caerdydd, Casnewydd, Birmingham, Caer a Manceinion.

   

  Rydym yn delio ag oddeutu 88,000 o deithiau teithwyr bob dydd a 30.5 miliwn o deithiau teithwyr bob blwyddyn. Rydym hefyd yn gweithredu 247 o orsafoedd ledled Cymru a Lloegr ac yn cysylltu â thri maes awyr rhyngwladol mawr a thri phorthladd fferi rhyngwladol.

  Pan fyddwch yn hysbysebu mewn gorsafoedd ac ar brif lwybrau, byddwch yn cyrraedd niferoedd enfawr o deithwyr – pawb o gymudwyr busnes dyddiol i siopwyr, twristiaid a myfyrwyr. Rydym hefyd yn cyrraedd pobl sy’n teithio i’r digwyddiadau chwaraeon, diwylliannol a cherddorol mwyaf ledled y rhanbarth.

   

  Hysbysebu mewn gorsafoedd ac ar drenau

  Gallwch dargedu ardaloedd daearyddol gyda’ch hysbysebion mewn gorsafoedd a dewis lleoliadau amlwg i’ch posteri yng nghanol eich cymuned. Gallwch hefyd fynd â’ch neges ar y trenau ar hyd nifer o’n prif lwybrau, er mwyn sicrhau y caiff eich neges ei gweld. 

  Caiff ein lleoliadau posteri a hysbysebion ar drenau eu gweld am gyfnodau hir, felly gallwch achub ar y cyfle hwn i ddenu sylw pobl wrth iddynt deithio. Mae ein lleoliadau posteri hefyd yn hyblyg er mwyn cyd-fynd â’ch amcanion a’ch poced. Cewch ddewis o’n fformat bach sef 4 dalen, 6 dalen ddigidol, hyd at yr un mawr sef 48 dalen, yn ogystal â phaneli teithwyr ar drenau, baneri, a gosod posteri am gyfnodau hirach er mwyn gwella’r effaith.  

  Ymgysylltu, Samplu a Dosbarthu 

  Gallwch ddarparu profiadau rhanadwy a chofiadwy sy’n ymgysylltu â’r bobl iawn ar yr adeg iawn. Trwy gyfuno ein harlwy y tu allan i’r cartref â gweithgarwch ymgysylltu, cewch ragor o’ch ymgyrch:

  • Gallwch ymestyn allan ac ymgysylltu’n uniongyrchol â’ch cynulleidfa trwy staff ar y safle.
  • Gallwch ategu datrysiadau creadigol gyda chynyrchiadau amlwg, hysbysebu dros dro, creu awyrgylch, a/neu roi rhoddion am ddim.
  • Ychwanegu ymgyrchoedd ymgysylltu i ymgyrchoedd digidol y tu allan i’r cartref i gael cyfleoedd i gyfleu negeseuon cyd-destunol.

  Gallwn gynnig lle ar gyfer:

  Ymgysylltu – dod â’ch brand yn fyw yn ei le rhag-ddiffiniedig ei hun.

  Samplu a Dosbarthu – gallwch gynnig eich brand i ddarpar gwsmeriaid a threialu’ch cynnyrch. Gallwn ddarparu gweithgareddau samplu effeithiol iawn yn unol ag unrhyw raddfa neu gyllideb.

   

  Hysbysebu wrth gatiau tocynnau

  Mae miliynau o’ch cwsmeriaid yn mynd trwy ein gatiau tocynnau bob blwyddyn.

  Cysylltu

  Ynghylch cyfleoedd hysbysebu cysylltwch â’n partner cyfryngau Exterion Media ar https://www.exterionmedia.com/uk/who-we-are/contact-us/ 0800 80 85 619