Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Gwneud cais i ffilmio

  Dylech lawrlwytho a llenwi’r ffurflen gais a’i hanfon at y tîm Cysylltiadau Cwsmeriaid neu drwy e-bost at filming@arrivatw.co.uk. Ni allwn brosesu’ch cais i ffilmio heb gael eich ffurflen gais.  

  Ffurflen gais
  Ffurflen Gais i Ffilmio  (dogfen Microsoft Word)

  Iechyd a Diogelwch
  Bydd angen inni weld copi o’ch yswiriant atebolrwydd cyhoeddus, asesiad risg a datganiad dull.

  Bydd yr asesiad risg yn rhestru ac yn nodi camau call i reoli unrhyw risgiau posibl wrth ffilmio. Bydd eich datganiad dull neu ‘system gweithio ddiogel’ yn nodi’r ffordd y caiff y gwaith ffilmio ei gyflawni. Dylai’r datganiad dull nodi’r peryglon cysylltiedig a chynnwys canllaw cam wrth gam i sut caiff y gwaith ffilmio ei wneud yn ddiogel.

  Noder na allwn brosesu’ch cais i ffilmio heb gael eich ffurflen gais, asesiad risg a datganiad dull.

  Ffioedd ffilmio  
  Noder y codir ffi lleoliad £250 yr awr am ffilmio. Mae’r ffi hon yn talu am y gwaith o weinyddu a goruchwylio’r holl weithgareddau. 

  Bydd angen inni weld copi o’ch yswiriant atebolrwydd cyhoeddus, asesiad risg a datganiad dull.   

  Rhybudd
  Mae angen 14 diwrnod o rybudd o leiaf inni ystyried eich cais. Bydd hyn yn caniatáu amser i rannu’r cais gyda’n cydweithwyr mewn adrannau eraill ac i drefnu goruchwyliaeth.

  Cysylltu â ni    
  Os hoffech drafod eich cais i ffilmio cyn cyflwyno’ch ffurflen gais, cysylltwch â filming@arrivatw.co.uk.