Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Ceisiadau i ffilmio gyda Threnau Arriva Cymru  

  Diolch am ystyried Trenau Arriva Cymru ar gyfer eich lleoliad ffilmio nesaf. Yma cewch ragor o wybodaeth am y gweithdrefnau mae angen eu dilyn er mwyn cael caniatâd i ffilmio, ynghyd â manylion ynghylch sut i gyflwyno’ch cais. 
   
  Gyda 244 o orsafoedd ledled Cymru a’r gororau, gall Trenau Arriva Cymru gynnig amrywiaeth o leoliadau i ateb gofynion pob math o gwmnïau cynhyrchu, gan gynnwys ffilmio ar gerbydau ac ar blatfformau.   

  Mae ffilmiau, hysbysebion, rhaglenni dogfen a dramâu i gyd wedi cael eu ffilmio ar ein safleoedd, a gellir trefnu hyn trwy anfon neges e-bost at filming@arrivatw.co.uk gyda’ch Ffurflen Gais i Ffilmio a chopi o’ch yswiriant atebolrwydd cyhoeddus, asesiad risg a datganiad dull.

  Bydd y tudalennau gwe canlynol yn rhoi i chi wybodaeth ychwanegol ynghylch sut i ddechrau ar y gwaith, ynghyd â’r ffurflenni cais i’w lawrlwytho. 

  Edrychwn ymlaen at weithio gyda chi.  

  Sut i wneud cais  

  Rydym wedi paratoi canllawiau i’ch helpu i lenwi’ch ffurflen gais i ffilmio gyda Threnau Arriva Cymru. Dilynwch y camau hyn er mwyn sicrhau y gallwn brosesu’ch cais i ffilmio:

  Idea Icon
  Ymchwil: Dod o hyd i orsafoedd, gwasanaethau a llwybrau penodol Trenau Arriva Cymru.

   

  Calendar
  Rhoi rhybudd:  Cynllunio ymlaen llaw i ffilmio yn yr orsaf o’ch dewis. Mae angen 14 diwrnod gwaith o leiaf inni brosesu’ch cais i ffilmio*.

   

  Terms and Conditions
  Ffurflenni Cais a Ffioedd:  Dylech lawrlwytho’r ffurflen gais i ffilmio a’r wybodaeth am ffioedd. Ni allwn fwrw ymlaen â’ch cais i ffilmio heb eich ffurflen gais.

   

  Film Icon
  Cadarnhad   

  Bydd y ffurflen gais yn gofyn am fanylion llawn eich gweithgaredd arfaethedig. Dylid ei llenwi a’i dychwelyd atom. Ni allwn brosesu’ch cais i ffilmio os na roddir y manylion hyn. Wedi i chi gyflwyno’ch cais, bydd ein hadran Diogelwch yn ei ystyried a byddwn wedyn yn anfon Ffurflen Asesu Risg atoch i gael ei llenwi.  

  * Mae hyn er mwyn caniatáu digon o amser ichi lenwi’r dogfennau angenrheidiol ac inni ystyried y cais, er mwyn rhoi’r achrediad Iechyd a Diogelwch angenrheidiol ac er mwyn trefnu goruchwyliaeth lle bo angen.