Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 •   Teithio i ac o’r orsaf

  Travelling to and from the station

  Parcio ceir

  Rydym yn cynnig lle i barcio ceir wrth y rhan fwyaf o’n gorsafoedd. Gellir gweld rhagor o fanylion yma.

  Cysylltiadau bws

  I wneud y gwaith o gynllunio’ch taith yn haws byth, cewch fanylion yr holl gysylltiadau rhwng trenau a bysiau ar gyfer rhwydwaith Arriva yma, a hefyd gwybodaeth am docynnau cyfun.

  Tacsi

  Angen cael tacsi i ac o’ch gorsaf? Beth am fynd i wefan www.traintaxi.co.uk i gael gwybod ble mae’r safle tacsis a phwy yw’r cwmnïau tacsis lleol?

  Cysylltiadau â meysydd awyr

  Mynd ar eich gwyliau? Beth am adael y car gartref a dal y trên i Faes Awyr Caerdydd, Maes Awyr Rhyngwladol Birmingham neu Faes Awyr Rhyngwladol Manceinion?

  Sail Rail

  Teithio i Iwerddon? Mae’r rhan hon yn rhoi manylion cynghrair SailRail, sydd wedi’i datblygu i wneud eich taith o Gymru i Iwerddon yn ddi-dor ac yn fwy cost effeithiol.