Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
  • Tacsi

    Oes arnoch chi angen tacsi i deithio i ac o’r orsaf? Ewch i www.traintaxi.co.uk i gael gwybod lle mae’r safle tacsis agosaf a phwy yw’r cwmnïau tacsis lleol.

    Meddalwedd ymarferol yw Traintaxi sy’n helpu busnesau a theithwyr hamdden i deithio ar y trên yn lle mewn car, trwy oresgyn un o’r prif rwystrau: gwybodaeth am sut i deithio ‘milltiroedd olaf eich taith’.