Connecting you to what's important
 
 • Prosiectau gorsafoedd Trenau Arriva Cymru  

  Mae Trenau Arriva Cymru wedi datblygu cyfres o brosiectau gyda thimau Troseddau Ieuenctid sy’n cael eu rhedeg gan awdurdodau lleol ar draws de Cymru.

  Ers 2007, mae pobl ifanc wedi gweithio gyda Threnau Arriva Cymru mewn gorsafoedd fel rhan o’u gwaith talu'n ôl i'r gymuned.

  Fel rhan o’r system cyfiawnder adferol, mae prosiectau wedi cael eu cydgysylltu gan Drenau Arriva Cymru, ac mae’r bobl ifanc wedi gweithio ochr yn ochr â staff o’r cwmni trên a goruchwylwyr o’r Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid.

  Mae’r Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid yn bartneriaeth statudol o dan Ddeddf Trosedd ac Anhrefn 1998. Mae’r gwasanaeth yn rhan o bartneriaeth amlasiantaethol gyda staff o adrannau fel y Gwasanaethau Plant, gwasanaethau ysgolion, y Gwasanaeth Prawf a sefydliadau fel yr Heddlu, Gyrfa Cymru a’r Fenter Gostwng Troseddu.

  Mae gan Wasanaethau Troseddau Ieuenctid gyfrifoldebau helaeth, gan gynnwys:

  • atal troseddau ieuenctid
  • ymdrin â throseddau ieuenctid
  • hyrwyddo cymunedau mwy diogel
  • sicrhau bod dioddefwyr troseddau ieuenctid yn teimlo bod y system cyfiawnder troseddol yn gweithio drostynt hwy.


  Mae’r prosiectau mewn gorsafoedd yn helpu troseddwyr ifanc gyda’r broses o ddeall canlyniadau eu troseddau ar eu teuluoedd, y dioddefwyr a’r gymuned.

  Trwy gymryd rhan mewn gweithgareddau fel peintio a chlirio llystyfiant, rhoddir i’r bobl ifanc gyfle i ddysgu sgiliau newydd a chael profiadau a allai eu helpu gyda chyflogaeth yn y dyfodol.

  Fel rhan o’r gwaith talu'n ôl i'r gymuned, mae pobl ifanc wedi gweithio yn y gorsafoedd canlynol:
   


  Mae Trenau Arriva Cymru hefyd wedi gweithio gyda grwpiau cymunedol yn y gorsafoedd canlynol: