• SailRail – Prynu’ch Tocyn

  Mae nifer o ffyrdd y gallwch brynu tocynnau:

  Ar lein  

  Y ffordd hawsaf o brynu’ch tocynnau SailRail yw ar lein. Y ffordd hawsaf o brynu’ch tocynnau SailRail yw ar lein. Gallwch gynllunio’ch taith a phrynu’ch tocynnau ar lein heddiw.

  Dros y ffôn  
  Gallwch brynu tocynnau SailRail dros y ffôn. Ffoniwch 08709 000 773 rhwng 8am a 8pm dydd Llun i ddydd Sadwrn, neu rhwng 9am a 5pm ar ddydd Sul.

  Gallwch brynu’ch tocynnau ar lein neu dros y ffôn gyda SailRail / Trenau Arriva Cymru. Nid oes ffioedd bwcio, ffioedd cerdyn credyd/debyd na ffioedd danfon (heblaw danfoniad trannoeth). Pan brynwch gyda ni, y cwbl rydych chi’n ei dalu yw pris eich tocyn. 

  Yn yr orsaf
  Gallwch brynu’ch tocynnau SailRail mewn unrhyw swyddfa docynnau gorsaf â staff yn y Deyrnas Unedig.

  Asiantau Teithio Penodedig y Rheilffyrdd 
  Hefyd gallwch brynu’ch tocynnau trên oddi wrth asiantau teithio penodedig y rheilffyrdd.

  Noder: Os cewch unrhyw broblemau wrth brynu ar y wefan hon, ewch i’r adran Cwestiynau Cyffredinol am docynnau yn y lle cyntaf.