Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Parcio ceir wrth orsafoedd Trenau Arriva Cymru

  Rydym yn cynnig mannau i barcio ceir wrth y rhan fwyaf o’n gorsafoedd. Cânt eu rheoli gan Drenau Arriva Cymru, NCP (National Car Parks) neu’r awdurdod lleol.

  • Erbyn hyn mae NCP yn cynnig parcio heb arian parod mewn meysydd parcio gorsafoedd – ewch i www.dashpark/com/atw
  • Gallwch gael mwy o fanylion am fannau i barcio ceir gyda Threnau Arriva Cymru gan gynnwys tariffau, oriau agor, lleoliadau, mannau parcio a manylion cyswllt trwy ddefnyddio ein cyfleuster chwilio am orsaf.

  Gorsaf

  Diwrnod

  Wythnos

  Mis

  Chwarter

  Blwyddyn

  Abergavenny

  £3.70 £14.80 £56.83 £170.50 £592.00

  Bangor

  £4.20 £16.80 £64.51 £193.54 £672.00

  Bridgend

  £6.50 £26.00 £99.84 £299.52 £1040.00

  Cardiff

  £11.00 £44.00 £168.96 £506.88 £1,760.00

  Carmarthen

  £3.70 £14.80 £56.83 £170.50 £592.00

  Chester

  £7.00 £28.00 £107.52 £322.56 £1,120.00

  Colwyn Bay

  £4.20 £16.80 £64.51 £193.54 £672.00

  Hereford

  £5.80 £23.20 £89.09 £267.26 £928.00

  Llandudno Junction

  £4.20 £16.80 £64.51 £193.54 £672.00

  Ludlow

  £3.80 £15.20 £58.37 £175.10 £608.00

  Neath

  £4.70 £18.80 £72.19 £216.58 £752.00

  Newport

  £9.00 £36.00 £138.24 £414.72 £1,440.00

  Port Talbot

  £4.70 £18.80 £72.19 £216.58 £752.00

  Severn Tunnel

  £4.00 £16.00 £61.44 £184.32 £640.00

  Shrewsbury

  £5.30 £21.20 £81.41 £244.41 £848.00

  Swansea

  £6.50 £26.00 £99.84 £299.52 £1,040.00

  Tenby

  £4.00 £16.00 £61.44 £184.32 £208.00

  Wrexham General

  £4.20 £16.80 £64.51 £193.54 £672.00

  Pembroke Dock

  £1.30 £5.20 £19.97 £59.90 £208.00


  Nodwch y bydd tariffau wedi’u diweddaru’n berthnasol o 00.01 ar fore Llun 31 Gorffennaf 2017 ymlaen