Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
  • Sut ydych chi'n delio ag darfu gwasanaeth?

    Mae Trenau Arriva Cymru'n gwybod bod darparu gwybodaeth am darfu ar wasanaethau trên yn flaenoriaeth i'n cwsmeriaid ac mae hwn yn faes yr ydym yn rhoi cryn sylw iddo.

    Mae'r diwydiant rheilffyrdd wedi cynhyrchu Cod Ymarfer cymeradwy sy'n nodi canllawiau lefel uchel ac arferion da o ran rhoi gwybodaeth i gwsmeriaid pan fo tarfu. Mae Trenau Arriva Cymru'n defnyddio'r Cod Ymarfer hwn fel fframwaith er mwyn rhoi gwybodaeth amserol, gywir a chyson i'n cwsmeriaid pan fo tarfu fel y gallant wneud penderfyniadau gwybodus ynghylch teithio.

    Gallwch ddarllen mwy am hyn a'r gwelliannau mae'r diwydiant yn eu gwneud i'r ffordd y darperir gwybodaeth i deithwyr yn ein cynllun lleol Gwybodaeth i Deithwyr pan fo Tarfu .  

    Gellir gweld canllawiau ac arferion da Cymdeithas y Cwmnïau Trên yn y Cod Ymarfer Cymeradwy