Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Tocynnau i ddyfeisiau symudol

  Mobile Tickets from Arriva Trains Wales

  Anghofiwch am y tocynnau papur
  Gallwn anfon tocyn i ddyfeisiau symudol yn syth i’ch ffôn. Gallwch arbed amser yn yr orsaf a’i gwneud yn haws teithio ar y trên gydag ap ATW Tickets 

  Get the Arriva Trains Wales app


  Arbed amser

  Gyda’ch tocyn ar eich ffôn, gallwch fynd yn syth i’r trên 

  Popeth yn ei le

  Gallwch gael hyd i’ch tocynnau a gwybodaeth am eich taith yn eich ap

  Eco-gyfeillgar

  Ystyriwch y coed...


  Sut i gael tocyn i ddyfais symudol

  Cam 1

  Lawrlwythwch y fersiwn ddiweddaraf o ap ATW Tickets ar gyfer iPhone ac Android. 

  Cam 2

  Dewiswch yr opsiwn ‘m-ticket’ wrth brynu ar yr ap neu ar ein gwefan. Os ydych chi’n bwcio ar y we, cewch neges e-bost cadarnhau ar ôl prynu’r tocyn. Agorwch y neges ar eich ffôn i lawrlwytho’ch tocynnau i’r ap.

  Cam 3 

  Bydd eich tocyn yn ymddangos o dan ‘My Tickets’ yn yr ap. Sganiwch eich tocyn wrth y gatiau a dangoswch ef i’r staff cyn mynd ar y trên

   

  Sut i ddefnyddio tocyn i ddyfais symudol

  1. Yn gyntaf, gwnewch y tocyn yn weithredol cyn anelu am y platfform 

  2.  Sganiwch god bar y tocyn wrth y gatiau tocynnau, neu dangoswch ef i’r staff sydd ar gael ar y trên ac yn y gorsafoedd

  3.  Dyna’r cwbl – mwynhewch eich taith

  Get the Arriva Trains Wales app


  Mae tocynnau i ddyfeisiau symudol yn ffordd wych o wneud teithio ar y trên yn haws. Does dim angen prynu tocynnau yn yr orsaf, felly rydych chi’n rhydd i anelu’n syth am eich trên!

  • Gallwch eu prynu’n uniongyrchol ar ein gwefan neu'r ap er mwyn osgoi ffioedd bwcio a ffioedd cardiau
  • Dewiswch ‘m-ticket’ neu ‘mobile ticket’ fel eich opsiwn casglu
  • Bydd eich tocynnau’n ymddangos yn y rhan ‘My Tickets’ o’r ap
  • Gwnewch eich tocyn yn weithredol cyn mynd ar y trên
  • Wedyn bydd y tocyn yn ddilys ar gyfer y daith ac yn barod i staff y rheilffordd edrych arno
  • Gallwch wneud eich tocyn yn weithredol hyd yn oed os nad oes signal symudol, ond gwnewch yn siŵr bod eich dyfais wedi’i gwefru’n ddigonol.
  • Bydd gan rai rhwystrau mewn gorsafoedd beiriannau sganio i’ch gadael trwodd. Os nad oes ganddyn nhw, y cwbl mae angen i chi ei wneud yw dangos eich tocyn ar eich dyfais i aelod o’r staff wrth y rhwystr.

       

  Pethau y dylech eu gwybod cyn dewis tocyn i ddyfais symudol

  Gellir cyfnewid pob tocyn i ddyfais symudol neu gael ad-daliad amdano am ffi, ac eithrio tocynnau Advance (nid oes modd cael ad-daliad am y rhain).

  Wrth ddefnyddio tocyn i ddyfais symudol bydd angen i chi:

  • Wneud y tocyn yn weithredol ar ddiwrnod y daith, o’r tu mewn i’r ap, a’i ddangos i archwilwyr ar y trên  
  • Sicrhau bod eich dyfais symudol wedi’i gwefru. Os na allwch ddangos eich tocyn i ddyfais symudol, bydd angen i chi brynu tocyn newydd am y pris llawn.

  Wedi colli’ch tocyn i ddyfais symudol neu heb ei gael?

  Mae’ch tocyn wedi’i gadw yn y rhan ‘My Tickets’ o ap ATW Tickets. Os nad yw wedi ymddangos ymhen dwy awr, neu os ydych chi’n colli’ch ffôn, ffoniwch ein tîm Ôl-werthiant ar 0370 333 4870. Codir cyfraddau safonol BT am alwadau. Gall cyfraddau gweithredwyr eraill amrywio.