Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig

  British Transport Police 535x200 IMG 

  Yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig yw’r gwasanaeth heddlu cenedlaethol ar gyfer y rheilffyrdd. Mae’n darparu gwasanaeth plismona i’r cwmnïau trên, eu staff a’u teithwyr ledled Cymru, Lloegr a’r Alban.

  Mae hefyd yn gyfrifol am blismona system London Underground, y Docklands Light Railway, system tramiau Midland Metro a Croydon Tramlink. 

  Nod yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig modern yw darparu gwasanaeth plismona o ansawdd da, sy’n golygu aros ar flaen y gad o ran datblygiadau yn y diwydiant rheilffyrdd ac ym maes plismona yn gyffredinol. 

  Ewch i wefan yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig yma. .