Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Ceisiadau i ffilmio mewn gorsafoedd -  Gofynnwn ichi roi rhybudd inni

  Mae Trenau Arriva Cymru’n rheoli a gweithredu 244 o orsafoedd yng Nghymru a’r Gororau. Mae 55 o’r gorsafoedd â staff ac mae 189 heb staff. 

  Ceisiadau ar gyfer gorsafoedd â staff:
  Oni bai ei fod i asiantaethau newyddion fel y BBC, ITV, Sky neu orsafoedd radio, ni ellir gwarantu gwaith ffilmio y gwneir cais amdano â llai na 5-7 diwrnod gwaith o rybudd. Mae angen 14 diwrnod gwaith o leiaf inni brosesu’ch cais i ffilmio.

  Mae hyn er mwyn caniatáu digon o amser ichi lenwi’r dogfennau angenrheidiol ac inni ystyried y cais, er mwyn rhoi’r achrediad Iechyd a Diogelwch angenrheidiol ac er mwyn trefnu goruchwyliaeth lle bo angen.

  Rhaid i waith ffilmio mewn gorsafoedd â staff gael ei wneud rhwng 9am a 5pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener. 

  Gweld y rhestr o’r gorsafoedd â staff.

  Ceisiadau ar gyfer gorsafoedd heb staff: 
  Ni ellir gwarantu gwaith ffilmio â llai na 7-10  diwrnod o rybudd. Mae angen 14 diwrnod gwaith o leiaf inni brosesu’ch cais i ffilmio.

  Rhaid i waith ffilmio mewn gorsafoedd heb staff gael ei wneud rhwng 10am a 4pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener. 

  Gweld y rhestr o’r gorsafoedd heb staff

  Noder: Ni allwn awdurdodi ceisiadau am waith ffilmio a ffotograffiaeth mewn gorsafoedd ac ar wasanaethau na chânt eu gweithredu gan Drenau Arriva Cymru.

  • Gyda cheisiadau i ffilmio ar orsafoedd Manceinion Piccadilly a Birmingham New Street, cysylltwch â Network Rail.
  • Gyda cheisiadau i ffilmio yn Crewe, cysylltwch â Virgin Trains.
  • Gyda cheisiadau i ffilmio mewn gorsafoedd rhwng Amwythig a Birmingham, cysylltwch â London Midland.
  • Gyda cheisiadau i ffilmio mewn gorsafoedd i’r dwyrain o Gyffordd Twnnel Hafren ac i’r gogledd o Lydney, cysylltwch â Great Western Railway.