Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Transport Focus

  Transport Focus Logo March 2015 IMG

  Transport Focus (a elwid gynt Passenger Focus) yw’r sefydliad defnyddwyr rheilffyrdd annibynnol i Brydain, a fydd yn sefydlu perthnasoedd gwaith cryf gyda’r Adran Drafnidiaeth, Cynulliad Cymru a Gweithrediaeth yr Alban. Cafodd ei ffurfio ar 24 Gorffennaf 2005 yn sgil Deddf Rheilffyrdd 2005, ar ôl i’r Pwyllgorau Teithwyr Rheilffyrdd rhanbarthol a’r hen Gyngor Teithwyr Rheilffyrdd gael eu diddymu.

  Mae’n monitro polisïau a pherfformiad cwmnïau gweithredu trenau a gorsafoedd ac mae ganddo hawl cyfreithiol i wneud argymhellion ar gyfer newidiadau. Mae ei dasgau arbennig yn cynnwys gweithredu ar gŵynion ac asesu’r gwasanaethau a gynigir.

  Mae llinell gymorth Transport Focus ar agor rhwng 8am ac 8pm o ddydd Llun i ddydd Gwener a rhwng 8am a 4pm ar y penwythnos.

  Ffôn: : 0300 123 2350
  Gwefan:  www.transportfocus.org.uk 
  Twitter: www.twitter.com/TransportFocus
  E-bost:  advice@transportfocus.org.uk 

  Gallwch ysgrifennu at: 
  Transport Focus
  Freepost (RTEH-XAGE-BYKZ)
  PO Box 5594
  Southend on Sea
  SS1 9PZ