Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
  • Pam nad ydych chi’n darparu mwy o le ar gyfer beiciau?

    Cafodd y rhan fwyaf o'n trenau eu hadeiladu gyda lle i hyd at ddau feic. Rydym wedi cynyddu nifer y trenau sy'n cario beiciau, a gellir cadw lle am ddim. Gan mai gofod cyfyngedig sydd, rydym yn barnu bod cadw lle yn hanfodol ar drenau pellter hir, er mwyn sicrhau y gall teithwyr â beiciau fynd ar y trên o'u dewis. I ddarparu mwy o le ar y trenau yn ein fflyd bresennol byddai angen tynnu seddi sy'n cael eu defnyddio yn ystod yr oriau brig. Mae'n rhaid inni ystyried dymuniadau'r teithwyr hynny nad ydynt eisiau beicio ond sydd eisiau cael sedd.