Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
  • Pam nad wyf i’n cael ateb ar unwaith gydag esboniad llawn a manwl pan rwyf yn cysylltu â Threnau Arriva Cymru?

    Rydym yn croesawu ac yn hyrwyddo adborth oddi wrth ein teithwyr gan ei fod yn ein helpu i wella'r gwasanaeth a roddwn ichi. Pan fo teithwyr yn cysylltu â ni rydym yn cymryd yr amser i ymchwilio'n drylwyr ac yn fanwl i unrhyw gwynion neu ymholiadau a gawn ac i sicrhau bod eu sylwadau'n cyrraedd yr adrannau iawn. O'r herwydd, er mwyn rhoi amser inni gyflawni'r ymchwiliadau hyn yn llawn, rydym yn cyhoeddi ein 'Cytundeb Lefel Gwasanaeth', sy'n nodi'r amserlenni y ceisiwn roi ateb ichi yn unol â nhw. Gallwch weld mwy o fanylion am ein 'Cytundeb Lefel Gwasanaeth' trwy fynd yma www.arrivatrainswales.co.uk/ServiceLevelAgreement.