Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
  • Pam mae prisiau tocynnau trên yn codi bob blwyddyn?

    Mae'r rhan fwyaf o docynnau tymor, a rhai tocynnau tu allan i'r oriau brig (Off-peak) a thocynnau unrhyw bryd (Anytime), yn cael eu rheoli gan drefn reoleiddiol Llywodraeth Cymru a'r Adran Drafnidiaeth sy'n cysylltu codiadau â Mynegai Prisiau Manwerthu mis Gorffennaf plws un y cant. Mae'r cynnydd cymharol fach ym mhrisiau cyfartalog tocynnau trên wedi bod yn ffactor yn y twf aruthrol a welwyd mewn teithio ar y rheilffyrdd dros y 10 mlynedd diwethaf, gyda 45% yn fwy o deithwyr yn defnyddio'r rhwydwaith rheilffyrdd ledled y Deyrnas Unedig. 60% ers 2003 yw'r cynnydd hwn yn y defnydd gan deithwyr yng Nghymru! Mae nifer y teithwyr ar draws y Deyrnas Unedig yn uwch erbyn hyn nag ar unrhyw adeg ers 1946. Dim ond £3.85 oedd pris cyfartalog tocyn gan Drenau Arriva Cymru o hyd ym mis Ionawr 2013.

    Mae tocynnau trên yn cael eu rhannu i ddwy 'fasged' prisiau - 'wedi'u rheoleiddio' a 'heb eu rheoleiddio'. Mae tocynnau wedi'u rheoleiddio wedi'u gwarchod rhag codiadau mawr uwchben cyfradd chwyddiant e.e. y rhan fwyaf o docynnau tymor a rhai tocynnau y tu allan i'r oriau brig a thocynnau diwrnod unrhyw bryd. Mae'r tocynnau heb eu rheoleiddio'n cynnwys tocynnau diwrnod y tu allan i'r oriau brig, tocynnau unrhyw bryd am bellteroedd hirach a thocynnau ymlaen llaw (Advance).