Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
  • Pam nad ydi trenau’n cael eu hamserlennu fel eu bod yn cysylltu â gwasanaethau eraill bob amser?

    Rydym yn llunio ein hamserlenni gyda llawer o ofal a phrofiad ac yn ceisio sicrhau cynifer o gysylltiadau ag sy'n bosibl. Mae nifer enfawr o gysylltiadau posibl ar ein llwybrau. Lle na allwn eu hamserlennu i gyd, rydym yn eu blaenoriaethu yn ôl y galw mwyaf, y galw posibl mwyaf a'r cysylltiadau posibl eraill. Rydym hefyd yn ceisio eu gwneud yn ymarferol ac yn ddibynadwy, felly ni fyddwn yn amserlennu cysylltiadau tynn iawn o wasanaethau pellter hir mewn rhai amgylchiadau. Rydym yn siarad â'r holl gwmnïau trên eraill, ac rydym i gyd yn gwneud newidiadau'n rheolaidd er mwyn sicrhau cysylltiadau. Rydym yn cadw ein teithwyr lleol rheolaidd mewn cof bob amser. Byddwn yn barnu pob achos yn unigol; yn aml iawn mae'n amhosibl plesio pawb, felly rydym yn ceisio plesio'r nifer fwyaf o deithwyr.