Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
  • Pwy yw Deutsche Bahn?

    Deutsche Bahn yw un o'r cwmnïau teithwyr a logisteg mwyaf blaenllaw yn y byd ac mae'n gweithredu mewn 130 o wledydd. Bob dydd mae oddeutu 290,000 o weithwyr wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau symud a logisteg i gwsmeriaid o gwmpas y byd, yn ogystal â rheoli a gweithredu'r rhwydweithiau trafnidiaeth cysylltiedig yn y sectorau cludiant nwyddau rheilffyrdd, tir, môr ac awyr.