Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
  • Pwy yw grŵp Arriva?

    Mae Trenau Arriva Cymru'n rhan o grŵp Arriva, sy'n eiddo i Deutsche Bahn. Arriva yw un o'r cwmnïau trafnidiaeth gyhoeddus mwyaf blaenllaw sy'n gweithredu ledled Ewrop. Mae ganddo oddeutu 47,500 o weithwyr a gweithrediadau ar draws 12 o wledydd Ewrop. Mae Arriva yn rhedeg amrywiaeth o wasanaethau trafnidiaeth gan gynnwys bysiau, trenau, coetsis, bysiau dŵr a gwasanaethau trafnidiaeth gysylltiedig â meysydd awyr, a dosbarthu bysiau a choetsis.