Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
  • Pwy sy’n penderfynu ar amserau ac amlder y gwasanaethau rydych yn eu rhedeg?

    Mae'r rhan fwyaf o'r gwasanaethau rydym yn eu rhedeg yn rhan o'n 'Gofyniad Gwasanaethau Teithwyr' ac felly wedi'u nodi o dan delerau ein contract. Nid yw'r Gofyniad Gwasanaethau Teithwyr yn atal newid, ond mae'n cyfyngu ar y newidiadau y gellir eu gwneud i agweddau ar wasanaethau megis amlder, amserau teithiau, arosiadau mewn gorsafoedd, gwasanaethau cynnar a hwyr a threnau yn yr oriau brig. Fel rhan o'n Cytundeb Masnachfraint mae'r Gofyniad Gwasanaethau Teithwyr yn ddogfen gyhoeddus ac ar gael o swyddfa cofnodion cyhoeddus. Gallwn wneud newidiadau, mân a mwy, i'n hamserlen ar sail y galw gan deithwyr a buddiannau rhanddeiliaid yn ogystal â rhedeg trenau ychwanegol at yr hyn a nodir yn ein contract, ond mae hyn yn dibynnu ar gost rhedeg y gwasanaethau hyn ac a oes digon o drenau i'w darparu. Ar hyn o bryd, mae oddeutu 20% o'n gwasanaethau yn ychwanegol at yr hyn y gofynnir inni ei ddarparu fel rhan o'n Gofyniad Gwasanaethau Teithwyr.