Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
  • Pwy sy’n ymdrin â chwynion ac ymholiadau?

    Rydyn ni bob amser yn annog ein staff sy'n ymwneud â chwsmeriaid i geisio datrys problemau ar unwaith lle bynnag y bo modd. Os na allan nhw wneud hynny, byddan nhw'n rhoi ichi fanylion cyswllt y tîm Cysylltiadau Cwsmeriaid fel y gellir ymdrin â'ch cwyn trwy ein trefn trin cwynion. Mae ein tîm mewnol o weithwyr Cysylltiadau Cwsmeriaid yn cael eu cyflogi'n benodol i dderbyn sylwadau, cwynion ac awgrymiadau ac ymchwilio ac ymateb iddyn nhw. Mae'r holl adborth yn cael ei drosglwyddo i'r rheolwyr perthnasol iddyn nhw ymchwilio iddo, gan fod hyn yn sicrhau bod yr adran berthnasol yn deall barn ein cwsmeriaid ac y gall gymryd unrhyw gamau priodol i wella'r gwasanaeth a gynigiwn.