Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
  • Pwy yw Trenau Arriva Cymru?

    "Cwmni Gweithredu Trenau" yw Trenau Arriva Cymru. Rydym yn rhedeg trenau teithwyr yn rhanbarth Cymru a'r Gororau. Mae'r cwmni'n fasnachfraint, sy'n para 15 mlynedd hyd at fis Rhagfyr 2018 ac sy'n cael ei rheoli gan yr Adran Drafnidiaeth a Llywodraeth Cymru. Perchennog y fasnachfraint yw grŵp Arriva, rhan o Deutsche Bahn.