Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
  • Ble allaf i brynu tocyn tymor?

    Os ydych chi'n prynu tocyn tymor am y tro cyntaf, mae angen ichi fynd i'r orsaf leol â staff lle bydd staff ein swyddfa docynnau'n gallu dyroddi'ch tocyn tymor a'ch cerdyn llun. 

    Ar ôl ichi gael eich cerdyn llun, gallwch brynu tocyn tymor saith diwrnod o beiriant gwerthu tocynnau neu'r swyddfa docynnau neu ar y trên.

    Gallwch hefyd brynu tocynnau tymor o unrhyw hyd, rhwng mis a blwyddyn, ar lein neu o'r swyddfa docynnau, ar ôl ichi gael eich cerdyn llun.