Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
  • Pa eitemau na allaf i fynd â nhw ar drên?

    1. Eitemau mwy nag un metr mewn unrhyw ddimensiwn na all y teithiwr dan sylw eu cario. Mae hyn yn cynnwys canŵau, barcudiaid ehedeg, byrddau hwylio/syrffio, celfi mawr ac unrhyw offeryn cerdd mawr na ellir ei gario heb gymorth.
    2. Dim beiciau tandem, beiciau modur nac ystlysgeir
    3. Dim da byw h.y. gwartheg, ceffylau, defaid, geifr

    Gellir gweld rhagor o wybodaeth yma: www.nationalrail.co.uk/passenger_services/luggage_animals.html