Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Am beth mae pris fy nhocyn trên yn talu?

  Gall yr holl arian a gaiff cwmnïau trên, megis Trenau Arriva Cymru, gael ei rannu fel yn y diagram isod. Mae hyn yn cynnwys cymorthdaliadau Llywodraethau a refeniw o deithwyr. Ar gyfartaledd ar draws y Deyrnas Unedig gyfan; 

  • caiff 48 ceiniog eu talu i Network Rail (sy'n codi tâl ar gwmnïau trên i redeg trenau ar y traciau) a chostau eraill y seilwaith 
  • caiff 17 ceiniog eu gwario ar gostau staff
  • caiff 17 ceiniog eu gwario ar gostau amrywiol (gan gynnwys cynnal a chadw trenau, gweinyddu, contractwyr) 
  • caiff 11 ceiniog eu gwario ar lesio trenau 
  • caiff 4 ceiniog eu gwario ar danwydd / ynni
  • 3 ceiniog yw elw'r cwmnïau trên 

  I ble yr aiff pob £1 mae cwmnïau trên yn ei chael (ceiniogau)

  * Y wybodaeth trwy garedigrwydd Cymdeithas y Cwmnïau Trên