Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
  • Beth ydych chi’n ei wneud i sicrhau bod y seilwaith yn fwy dibynadwy?

    Rydym yn trafod y seilwaith bob dydd gyda Network Rail, sy'n ei ddarparu a'i gynnal a'i gadw, ac mae gennym gontract gyda'r corff hwnnw sy'n darparu ar gyfer taliadau iawndal pan aiff pethau o chwith. Mae iawndal yn ein helpu i dalu cost trafnidiaeth o fathau eraill ac iawndal i'n teithwyr. Gellir gweld manylion y prosesau iawndal yn ein Siarter Teithwyr yma www.arrivatrainswales.co.uk/PassengersCharter .

    Rydym yn disgwyl cael gwerth am arian am ein taliadau am fynediad i'r trac, ac eisiau gweld mwy o deithwyr yn cael eu denu trwy ddibynadwyedd, yn hytrach na chael iawndal gan Network Rail. Rydym eisiau gweld mwy o ddibynadwyedd a gwelliannau trwy osod cyfarpar modern yn lle cyfarpar hŷn. Mae pob achos unigol o ddiffyg dibynadwyedd yn cael ei nodi gennym ni a'i drafod gyda Network Rail, yn aml ar lefel uchel iawn. Rydym yn croesawu enghreifftiau o fuddsoddiad megis rhaglen bresennol Adnewyddu Signalau Ardal Caerdydd, y gellir gweld rhagor o fanylion amdani yma www.arrivatrainswales.co.uk/ImprovingTheRailwayAroundCardiff .

    Mae'r gwelliannau mawr hyn yn enghraifft wych o waith caled Network Rail i wella dibynadwyedd a chapasiti seilwaith y rheilffyrdd.