Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
  • Beth ydych chi’n ei wneud ynghylch sicrhau mwy o le ar drenau yn y dyfodol?

    Mae prosiectau mawr megis trydaneiddio llinellau'r Cymoedd a phrosiect Adnewyddu Signalau Ardal Caerdydd hefyd yn cynnig cyfleoedd i gynyddu nifer a hyd trenau, ac rydym yn gweithio'n galed iawn gyda'n partneriaid yn Llywodraeth Cymru, Network Rail, yr Adran Drafnidiaeth ac eraill i wasgu'r buddion mwyaf o'r prosiectau cyffrous hyn. Mae'n bosibl y bydd trydaneiddio hefyd yn cynnig cyfle inni adnewyddu ein fflyd ar rai llwybrau. Gellir gweld mwy o wybodaeth yma .