Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
  • Felly pam mae’n rhaid imi aros y tu allan i’r orsaf?

    Y ffordd orau y gallwn reoli'r nifer fawr o gwsmeriaid yn ddiogel yw rhoi gweithdrefnau rheoli torfeydd ar waith cyn ac ar ôl y digwyddiadau, megis systemau ciwio a chyfyngu ar symud mewn gorsafoedd. Rydym yn cyflogi gweithwyr proffesiynol rheoli torfeydd i reoli llif y cwsmeriaid yn y fan a'r lle. Caiff y gweithwyr hyn eu cynorthwyo gan dîm o staff cymwys a phrofiadol y rheilffyrdd sy'n darparu cymorth i gwsmeriaid ar y platfformau ac yn cydgysylltu'r gwaith yn y Ganolfan Reoli Torfeydd. Fel y gallwch ddychmygu, pe baem yn caniatáu i'r holl gwsmeriaid fynd i mewn i'r orsaf heb unrhyw fath o waith rheoli torfeydd, byddai peryglon i ddiogelwch o ran gormod o bobl ar blatfformau a chwsmeriaid yn cael eu rhwystro rhag mynd ar y trenau maen nhw eisiau eu defnyddio.