Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Rwyf eisiau newid fy nhaith

  Os ydych chi'n prynu'ch tocyn cyn dyddiad y daith ac yn gweld yn ddiweddarach bod angen ichi newid y dyddiad, yr amser, y llwybr neu'r tri opsiwn hyn, mae'n bosibl y gallwch wneud hynny gan ddibynnu ar y math o docyn yr ydych wedi'i brynu, fel y nodir isod.

  Pa fathau o docynnau sy'n caniatáu newid y daith?

    Advance Anytime Off-Peak Super Off-Peak
  Newid dyddiad
  Ie
  Ie
  Ie
  Ie
  Newid amser
  Ie
  Dim angen. Teithio unrhyw bryd
  Ie
  Ie
  Newid llwybr
  No Yes* Ie* Ie*

   

  * Gallwch newid yr orsaf ymadael/cyrraedd trwy ganslo'r tocyn(nau) gyda'r gwerthwr a phrynu rhai newydd

  Mae'n bosibl y bydd yn rhaid ichi dalu ffi weinyddol i newid eich tocyn (dim mwy na £10 am bob tocyn)

  Os oes gennych docyn Advance bydd angen ichi dalu ffi weinyddol o £10 a'r gwahaniaeth rhwng y pris yr ydych wedi'i dalu eisoes a phris y tocyn rhataf sydd ar gael ar y trên yr ydych eisiau teithio arno.