Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Faint o drenau sydd gennych chi?

  Ar hyn o bryd mae Trenau Arriva Cymru'n lesio:

  3 locomotif Dosbarth 67, cyflymder uchaf 125mya, adeiladwyd 1999-2000.

  Yn gweithredu ein gwasanaeth â dosbarth busnes rhwng y De a'r Gogledd

   

  15 trên Pacer Dosbarth 142, cyflymder uchaf 75mya, adeiladwyd 1985-1987

  Yn rhedeg ar lwybrau lleol Caerdydd a'r Cymoedd a gwasanaethau lleol y De.

   

  15 trên Pacer Dosbarth 143, cyflymder uchaf 75mya, adeiladwyd 1985-1986

  Yn rhedeg ar lwybrau lleol Caerdydd a'r Cymoedd a gwasanaethau lleol y De

   

  31 trên Sprinter Dosbarth 150/2, cyflymder uchaf 75mya, adeiladwyd 1986-1987

  Yn rhedeg ar lwybrau lleol Caerdydd a'r Cymoedd a gwasanaethau maestrefol a heb fod yn gyflym ar draws y rhwydwaith.

   

  8 trên Super Sprinter Dosbarth 153, cyflymder uchaf 75mya, adeiladwyd 1987-1988

  Yn gweithredu y tu allan i lwybrau lleol Caerdydd a'r Cymoedd. Hefyd i'w gweld yn rhedeg ar Linell y Ddinas yng Nghaerdydd.

   

  24 trên Express Sprinter Dosbarth 158, cyflymder uchaf 90mya, adeiladwyd 1989 - 1992

  Yn rhedeg ar lwybrau pellter hir a gwasanaethau cyflym ar brif linellau (gallant redeg ar rai llwybrau na all unedau Dosbarth 175 redeg arnynt, am fod ganddynt offer sy'n eu galluogi i redeg o dan system signalau ERTMS)

   

  27 trên Dosbarth 175, cyflymder uchaf 100mya, adeiladwyd 1999 - 2001

  Yn rhedeg ar lwybrau pellter hir a gwasanaethau cyflym ar brif linellau.

   

  8 cerbyd Mark 3, cyflymder uchaf 125mya, adeiladwyd 1975 - 1988

  3 ôl-gerbyd fan gyrru Mark 3, cyflymder uchaf 125mya, adeiladwyd 1988

  Yn gweithredu ein gwasanaeth â dosbarth busnes rhwng y De a'r Gogledd

    

  Gellir gweld mwy o wybodaeth am ein trenau yma: www.arrivatrainswales.co.uk/TrainFacilities/