Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
  • Faint ymlaen llaw allaf i brynu tocynnau trên?

    Mae tocynnau trên ar gael i'w prynu hyd at 6 mis cyn dyddiad y daith. Fodd bynnag, dim ond hyd at 12 wythnos cyn dyddiad eich taith y gallwch gadw seddi a chael y tocynnau Advance sy'n cynnig y gwerth gorau.