Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
  • Faint ymlaen llaw allaf i brynu tocynnau trên ar lein?

    Mae tocynnau trên ar gael i'w prynu hyd at 12 wythnos cyn dyddiad y daith.