Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
  • Sut ydych chi’n penderfynu pa giwiau sy’n symud a phwy sy’n gorfod aros y tu allan?

    Mae ein system ciwio, sy'n arwain y diwydiant, wedi'i bwriadu i adael i'n cwsmeriaid fynd ar drenau yn ôl trefn y cyntaf i'r felin. Rydym yn rhyddhau pob ciw yn ôl faint o le sydd ar y gwasanaeth nesaf sydd ar gael, gan ddal y ciw nes bod y trên nesaf ar fin cyrraedd. Yng ngorsaf Caerdydd Canolog, efallai bydd cwsmeriaid sy'n aros yng nghiw Manceinion / Crewe yn sylwi bod 4 ciw ar wahân ar gyfer y llwybr hwn, oherwydd y nifer fawr o bobl sy'n defnyddio'r trenau hyn. Mae pob ciw'n cael ei lenwi mewn trefn ac yna ei ryddhau yn yr un drefn er mwyn sicrhau mynediad teg i'r gwasanaethau. Os oes rhaid inni ofyn i gwsmeriaid aros y tu allan i orsafoedd yn hirach nag yr hoffem wneud, rydym bob amser yn dosbarthu ponsios gwrth-ddŵr a blancedi. Mae hyn yn helpu i wneud y profiad mor gyfforddus ag sy'n bosibl i bawb, ac ar yr un pryd yn cael pawb adref yn ddiogel.