Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
  • Sut ydych chi’n rhoi iawndal i deithwyr pan aiff pethau o chwith?

    Os bu oedi ar eich taith mae'n bosibl y bydd gennych hawl i iawndal. Ceir manylion ein cynllun iawndal yn ein ' Siarter Teithwyr ' sydd ar gael ar ein gwefan ac o bob un o orsafoedd Trenau Arriva Cymru sydd â staff. Gall teithwyr y bu oedi ar eu taith hawlio iawndal ar lein yma . Os oes rhywbeth y teimlwch y gallem fod wedi'i wneud yn well mewn perthynas â rhannau o'n busnes heblaw oediadau, bydd ein tîm cysylltiadau cwsmeriaid yn gwneud eu gorau i helpu bob amser.