Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
  • Sut ydw i’n talu am fy nhocynnau trên ar beiriant gwerthu tocynnau?

    Mae'r holl beiriannau gwerthu tocynnau ar rwydwaith Trenau Arriva Cymru'n derbyn cardiau credyd neu ddebyd. Dim ond nifer fach o beiriannau a all dderbyn darnau a phapur arian. Gallwch gael gwybod am leoliadau ein peiriannau gwerthu tocynnau trwy fynd i www.arrivatrainswales.co.uk/StationSearch .