Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
  • Sut ydw i’n gwybod beth sy’n digwydd ar y diwrnod?

    Mae cyfathrebu â'n cwsmeriaid yn rhan allweddol o weithrediad diwrnod digwyddiad. Ar y diwrnod mae nifer fawr o staff ar gael gennym ni i roi gwybodaeth uniongyrchol. Rydym yn gwneud cyhoeddiadau ychwanegol mewn gorsafoedd i sicrhau bod y wybodaeth yn rheolaidd ac yn gyson. Rydym hyd yn oed yn gweithredu ffrwd Twitter benodol i roi diweddariadau byw o'r orsaf ( www.twitter.com/ArrivaTW ). Caiff y ffrwd Twitter ei rheoli gan aelod o'n tîm digwyddiadau, sy'n gweithio yn ein Canolfan Reoli Torfeydd. Hon yw ffynhonnell orau gwybodaeth fyw ar ddiwrnod digwyddiad o bell ffordd, os gallwch ddefnyddio Twitter. Cyn teithio, mae hefyd yn bwysig edrych ar ein gwefan, sydd â thudalen benodol i bob digwyddiad. Edrychwch yma www.arrivatrainswales.co.uk/PrincipalityStadium/ i gael gwybodaeth am gynllun y system ciwio, manylion unrhyw wasanaethau trên ychwanegol, a chyngor defnyddiol arall megis pa mor hir y gall cwsmeriaid ddisgwyl ciwio, mynediad i bobl anabl a lleoliad toiledau cyhoeddus.