Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
  • Sut ydw i’n prynu fy nhocynnau trên ar lein?

    Gallwch brynu tocynnau trên ar gyfer unrhyw daith ar drên yn y Deyrnas Unedig o wefan Trenau Arriva Cymru. O brynu ar lein gyda Threnau Arriva Cymru, nid oes ffioedd bwcio, ffioedd cerdyn credyd/debyd na ffioedd danfon (heblaw danfoniad trannoeth). Pan brynwch gyda ni, y cwbl rydych chi'n ei dalu yw pris eich tocyn.