Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
  • Sut allaf i ddod o hyd i docynnau trên rhad?

    Os ydych chi'n cynllunio taith hir (dros 2 awr), mae'n bosibl y cewch y gwerth gorau trwy brynu dau docyn ymlaen llaw (Advance) unffordd. Fel arfer mae tocynnau o'r fath ar gael i'w prynu 12 wythnos cyn dyddiad y daith. Gallwch brynu nawr trwy fynd i www.arrivatrainswales.co.uk/BuyTicket ac yno hefyd cewch fwy o wybodaeth am fathau eraill o docynnau a chynhyrchion.