Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
  • Ydi’ch trenau’n aros am gysylltiadau bob amser?

    Ydyn, i ryw raddau. Mae gennym dîm o reolyddion sy'n rheoli effeithiau tarfu ac sydd mewn cysylltiad yn rheolaidd â chriw trenau, gorsafoedd a rheolyddion gweithredwyr trafnidiaeth eraill. Mae rheolyddion yn gwneud penderfyniadau o funud i funud ar yr holl gysylltiadau ac maen nhw'n cadw gweithrediad yr holl rwydwaith mewn cof yn ogystal ag anghenion ein teithwyr ni. Mae'r ffactorau mae'n rhaid iddyn nhw eu hystyried yn cynnwys oedi i deithwyr sydd eisoes ar y trên sy'n gorfod aros, y posibilrwydd o fethu cysylltiadau eraill, beth yw'r cysylltiadau posibl eraill, a chanlyniadau eraill aros. Rydym hefyd yn cadw mewn cof y ffaith bod llawer yn mesur ein llwyddiant yn nhermau prydlondeb yn unig, ac felly rydym yn ymdrechu i sicrhau cydbwysedd da rhwng cynnal cysylltiadau a chynnal prydlondeb.