Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
  • Oes gennych chi docynnau dosbarth cyntaf?

    Oes, er mai dim ond ar ein gwasanaeth â dosbarth busnes rhwng Caergybi a Chaerdydd mae cyfleusterau dosbarth cyntaf ar gael. Gellir gweld mwy o wybodaeth yma www.arrivatrainswales.co.uk/PremierService . Gallwch brynu tocynnau dosbarth cyntaf ar gyfer gwasanaethau cwmnïau trên eraill yma www.buytickets.arrivatrainswales.co.uk