Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
  • Oes rhaid imi dalu i fynd â’m cath neu unrhyw anifeiliaid bach eraill ar drên?

    Nac oes, gall cathod ac unrhyw anifeiliaid bach eraill deithio'n ddi-dâl. Rhaid i'r cludydd anifail anwes beidio â chymryd seddi; fel arall codir tâl. Gellir gweld rhagor o wybodaeth yma: www.nationalrail.co.uk/passenger_services/luggage_animals.html