Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
  • Allaf i fynd â’m sgwter pweredig ar drên?

    Oherwydd bod sgwteri ar gael mewn amrywiaeth fawr o siapiau a meintiau, mae llawer yn cael problemau ar drenau, gan gynnwys: tipio tuag yn ôl ar rampiau; bod yn drymach na llwyth gweithio diogel y ramp; bod y siâp anghywir i symud yn ddiogel y tu mewn i gerbyd. Mae'r problemau hyn yn golygu na ellir cludo rhai sgwteri ar drenau. Os ydych chi'n ddefnyddiwr sgwter sydd eisiau teithio ar drên, gofynnwn ichi gysylltu â'r adran Cysylltiadau Cwsmeriaid ar 0845 6061 660 neu drwy e-bost at customer.relations@arrivatrainswales.co.uk lle gallwn roi gwybod ichi am ein cynllun trwydded sgwter. Cofiwch gysylltu â ni i gadarnhau bod yr holl orsafoedd a threnau rydych eisiau eu defnyddio yn hygyrch. Gallwch weld gwybodaeth am orsafoedd unigol a mynediad yma www.arrivatrainswales.co.uk/StationsMadeEasyList . Os oes arnoch angen cymorth, gofynnwn ichi roi gwybod inni o leiaf 24 awr ymlaen llaw fel y gallwn sicrhau y darparwn wasanaeth o'r ansawdd gorau posibl ichi.