Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
  • Allaf i fynd â’m ci ar drên?

    1. Gall teithwyr fynd â chi ar y trên (dau gi i bob teithiwr ar y mwyaf) yn ddi-dâl ac yn unol â'r amodau isod, os nad ydynt yn achosi perygl neu anhwylustod i deithwyr neu'r staff.
    2. Rhaid cadw cŵn ar dennyn bob amser, oni bai eu bod mewn basged.
    3. Rhaid cario cŵn heb dennyn mewn basged, caets neu gludydd anifeiliaid anwes caeedig. Rhaid i'r cludydd fod yn anhyblyg ac yn peidio ag agor (er mwyn atal y ci rhag dianc) a rhaid i'r anifail allu sefyll a gorwedd yn gyfforddus ynddo.

    Gellir gweld rhagor o wybodaeth yma: www.nationalrail.co.uk/passenger_services/luggage_animals.html