Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Telerau ac amodau Pas Archwilio Cymru a thocynnau crwydro Trenau Arriva Cymru

  Dewiswch y tocyn yr hoffech ddarllen ei delerau ac amodau

  Pas Archwilio Cymru

  Tocyn crwydro Arfordir y Cambrian

  Tocyn Cylch Ffestiniog

  Tocyn crwydro diwrnod cylchol Calon Cymru

  Tocyn Crwydro Gogledd Cymru

  Tocyn Crwydro Caerdydd a’r Cymoedd a Thocyn Crwydro’r Cymoedd Gyda’r Nos

  Tocyn Diwrnod Crwydro Gorllewin Cymru


  Pas Archwilio Cymru

  1. Mae Pasau Archwilio Cymru’n ddilys ar yr holl drenau yn rhwydwaith Trenau Arriva Cymru. Mae manylion y llwybrau dilys i’w gweld ar y map yn y daflen hon.

  2.  Gallwch deithio ar y trên unrhyw bryd rhwng dydd Llun a dydd Sul, gan gynnwys Gwyliau Banc, ar y llwybrau canlynol:

  - trenau Llinell Calon Cymru’n unig, rhwng Abertawe, Llandrindod ac Amwythig
  - gwasanaethau rhwng Porthladd Abergwaun, Aberdaugleddau, Doc Penfro a Chaerfyrddin
  - gwasanaethau rhwng Aberystwyth, Machynlleth a Phwllheli
  - gwasanaethau rhwng Llandudno a Blaenau Ffestiniog
  - gwasanaethau rhwng Wrecsam Canolog a Bidston

  3. Mae tocyn plentyn yn ddilys ar gyfer plant rhwng 5 a 15 oed. Mae plant o dan 5 oed yn teithio am ddim.

  4. Mae’r cardiau rheilffordd sy’n cynnig gostyngiadau i brisiau tocynnau’n cynnwys y 16-25 Railcard, Senior Railcard, Disabled Railcard a Two Together Railcard.

  5. Rhaid i bob taith ddod i ben erbyn hanner nos ar y diwrnodau rydych yn teithio.

  6. Mae pob Pas Archwilio Cymru yn caniatáu pedwar diwrnod o deithio ar drenau ac wyth diwrnod o deithio ar fysiau mewn cyfnod o wyth diwrnod olynol.

  7. Caiff cynigion arbennig cysylltiedig a gynigiwyd gan rai atyniadau twristiaeth, gwestai, hostelau ieuenctid ac ati, eu cynnig ar ddisgresiwn y lleoliadau unigol, maent yn amodol ar argaeledd a gallant newid. Nid oes cysylltiad swyddogol rhwng cynigion o’r fath a chynhyrchion Archwilio Cymru, a chânt eu cynnig yn hollol annibynnol, ar ddisgresiwn y lleoliadau unigol.

  8. Ni roddir ad-daliadau am Bas Archwilio Cymru oni ddychwelir y pas i’r swyddfa a’i gwerthodd cyn y dyddiad cyntaf  y caniateir teithio 

  9. Os ydych yn bwriadu teithio ar y trên ar adegau prysur fel gwyliau a nosweithiau Gwener, rydym yn argymell eich bod yn cadw sedd ymlaen llaw.

  10. Mae’r prisiau’n ddilys hyd 19/05/2018.


  Pasau rhanbarthol eraill sydd ar gael oddi wrth Drenau Arriva Cymru

  Tocyn Crwydro Arfordir y Cambrian

  1. Tocyn Diwrnod Crwydro Arfordir y Cambrian – gallwch deithio ar y trên ar ôl 0900 rhwng dydd Llun a dydd Gwener, a thrwy’r dydd ar ddyddiau Sadwrn, Sul a Gwyliau Banc.

  2. Tocyn Diwrnod Crwydro Arfordir y Cambrian - gall y teulu gael hyd at ddau oedolyn a dau blentyn yn y grŵp

  3. Mae Tocyn Crwydro Arfordir y Cambrian yn caniatáu un diwrnod o deithio ar y trên.

  4. Rhaid i bob taith ddod i ben erbyn hanner nos ar y diwrnodau rydych yn teithio.

  5. Mae gostyngiadau ar gael trwy ddefnyddio’r cardiau rheilffordd canlynol: Two Together Railcard, Senior Railcard, Disabled Railcard, 16-25 Railcard, HM Forces Railcard.

  6. Mae Tocyn Crwydro Arfordir y Cambrian yn ddilys ar y llwybrau a ddangosir ar fap Tocyn Crwydro Arfordir y Cambrian.

  7. Mae’r prisiau’n ddilys hyd 19/05/2018.


  Tocyn Cylch Ffestiniog

  1. Ni chaniateir taith ddwyffordd ar Reilffordd Ffestiniog trwy ddefnyddio’r tocyn hwn.

  2. Mae pob Tocyn Cylch Ffestiniog yn caniatáu un diwrnod o deithio ar y trên.

  3. Rhaid i bob taith ddod i ben erbyn hanner nos ar y diwrnodau rydych yn teithio.

  4. Mae gostyngiadau ar gael trwy ddefnyddio’r cardiau rheilffordd canlynol: Two Together Railcard, Senior Railcard, Disabled Railcard, 16-25 Railcard.  

  5. Mae Tocyn Cylch Ffestiniog yn ddilys ar y llwybrau a ddangosir ar fap Tocyn Cylch Ffestiniog.

  6. Mae’r prisiau’n ddilys hyd 19/05/2018.


  Tocyn crwydro diwrnod cylchol Calon Cymru

  1. Gallwch deithio ar y trên unrhyw bryd rhwng dydd Llun a dydd Gwener, a thrwy’r dydd ar ddyddiau Sadwrn, Sul a Gwyliau Banc.

  2. Rhaid i o leiaf un rhan o’ch taith fod i fyny neu i lawr llinell Calon Cymru (rhwng Abertawe ac Amwythig trwy Landrindod).

  3. Mae pob tocyn crwydro diwrnod cylchol Calon Cymru’n caniatáu un diwrnod o deithio ar y trên.

  4. Rhaid i bob taith ddod i ben erbyn hanner nos ar y diwrnodau rydych yn teithio.

  5. Mae gostyngiadau ar gael trwy ddefnyddio’r cardiau rheilffordd canlynol: Two Together Railcard, Senior Railcard, Disabled Railcard, 16-25 Railcard, HM Forces Railcard.  

  7. Mae Tocyn crwydro cylchol Calon Cymru’n ddilys ar y llwybrau a ddangosir ar fap Calon Cymru.  

  8. Mae’r prisiau’n ddilys hyd 19/05/2018.


  Tocyn Crwydro Gogledd Cymru

  1. Gallwch deithio ar y trên yng ngogledd Cymru unrhyw bryd rhwng dydd Llun a dydd Gwener, a thrwy’r dydd ar ddyddiau Sadwrn, Sul a Gwyliau Banc.

  2. Mae gwasanaethau’r cwmnïau bysiau canlynol wedi’u cynnwys ym mhris Tocyn Crwydro Gogledd Cymru. Dylech holi Traveline Cymru am fanylion rhwydwaith gwasanaethau llawn y cwmnïau bysiau.

  3. Mae pob Tocyn Crwydro Gogledd Cymru’n caniatáu un diwrnod o deithio ar y trên ac un diwrnod o deithio ar y bws.

  4. Rhaid i bob taith ddod i ben erbyn hanner nos ar y diwrnodau rydych yn teithio.

  5. Mae gostyngiadau ar gael trwy ddefnyddio’r cardiau rheilffordd canlynol: Two Together Railcard, Senior Railcard, Disabled Railcard, 16-25 Railcard.  

  6. Mae Tocyn Crwydro Gogledd Cymru’n ddilys ar y llwybrau a ddangosir ar fap Tocyn Crwydro Gogledd Cymru.  

  7. Mae’r tocyn hefyd yn ddilys (yn amodol ar brynu’r parth cywir) i ac o ganol dinas Caer, gorsaf Caer, Parc Busnes Caer, Ellesmere Port (gwasanaethau bws 100 ac 111 yn unig), Machynlleth ac Aberystwyth (gwasanaethau bws 28, 32, X32 a thrên)

  8. Mae’r prisiau’n ddilys hyd 19/05/2018.


  Tocyn Crwydro Caerdydd a’r Cymoedd a Thocyn Crwydro’r Cymoedd Gyda’r Nos

  1. Tocyn Crwydro Caerdydd a’r Cymoedd - Gallwch deithio ar y bws neu’r trên ar ôl 0915 rhwng dydd Llun a dydd Gwener, a thrwy’r dydd ar ddyddiau Sadwrn, Sul a Gwyliau Banc.

  2. Tocyn Crwydro’r Cymoedd Gyda’r Nos – gallwch deithio ar y trên ar ôl 1830 rhwng dydd Llun a dydd Sul yn unig.

  3. Mae gwasanaethau’r cwmnïau bysiau canlynol wedi’u cynnwys ym mhris tocyn Crwydro Caerdydd a’r Cymoedd. Dylech holi Traveline Cymru am fanylion rhwydwaith gwasanaethau llawn y cwmnïau bysiau.

  Stagecoach: gwasanaethau yn ne ddwyrain Cymru

  Rhondda Buses, a weithredir gan gwmni Thomas Coaches

  4.  Mae pob Tocyn Crwydro Caerdydd a’r Cymoedd yn caniatáu un diwrnod o deithio ar y trên ac un diwrnod o deithio ar y bws. Mae’r Tocyn Crwydro Gyda’r Nos yn caniatáu un noswaith o deithio ar y trên.

  5. Rhaid i bob taith ddod i ben erbyn hanner nos ar y diwrnodau rydych yn teithio.

  6. Nid yw gostyngiadau cardiau rheilffordd ar gael.

  7. Mae Tocyn Crwydro Caerdydd a’r Cymoedd a Thocyn Crwydro’r Cymoedd Gyda'r Nos yn ddilys ar y llwybrau a ddangosir ar fap Tocynnau Crwydro Caerdydd a’r Cymoedd a Chrwydro’r Cymoedd Gyda’r Nos.  

  8. Mae’r prisiau’n ddilys hyd 19/05/2018.


  Tocyn Crwydro Gorllewin Cymru

  1. Tocyn Diwrnod Crwydro Gorllewin Cymru – Gallwch deithio ar y bws neu’r trên ar ôl 0845 rhwng dydd Llun a dydd Gwener, a thrwy’r dydd ar ddyddiau Sadwrn, Sul a Gwyliau Banc.

  2. Mae pob Tocyn Diwrnod Crwydro Gorllewin Cymru’n caniatáu un diwrnod o deithio ar y trên rhwng Caerfyrddin, Porthladd Abergwaun, Aberdaugleddau a Doc Penfro

  3. Rhaid i bob taith ddod i ben erbyn hanner nos ar y diwrnodau rydych yn teithio.

  4. Mae gostyngiadau ar gael trwy ddefnyddio’r cardiau rheilffordd canlynol: Two Together Railcard, Senior Railcard, Disabled Railcard, 16-25 Railcard.

  5. Mae Tocyn Diwrnod Crwydro Gorllewin Cymru’n ddilys ar y llwybrau a ddangosir ar fap Tocyn Diwrnod Crwydro Gorllewin Cymru.

  6. Mae’r prisiau’n ddilys hyd 19/05/2018.