Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Prynu Tocynnau Tren a Cyngor Teithio ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Bae Caerdydd, 3 – 11 Awst 2018

  Eisteddfod Banner CYMRAEG

  Teithio ar y trên i’r Maes

  Chwiliwch a phrynu tocynnau trên o unrhyw orsaf yn y Deyrnas Unedig i orsaf Bae Caerdydd trwy fynd i wefan Trenau Arriva Cymru www.buytickets.arrivatrainswales.co.uk* neu drwy lawrlwytho ATW App* app.arrivatrainswales.co.uk.

  Nid yw Trenau Arriva Cymru’n codi ffioedd bwcio na ffioedd am ddefnyddio cerdyn credyd. Rydym yn cynnig anfon y tocynnau am ddim drwy’r post, neu gallwch eu codi yn eich gorsaf leol â Pheiriant gwerthu Tocynnau, fel eTicket neu mTicket.

  Pa docyn ddylwn ei brynu?

  Mae gan Drenau Arriva Cymru amrywiaeth o docynnau trên sy’n caniatáu ichi deithio fel yr hoffech o’ch gorsaf leol i Fae Caerdydd:

  Gwnewch yn siŵr bod gennych docyn sy'n ddilys i Fae Caerdydd. Nid yw tocynnau i Gaerdydd Canolog yn ddilys ar gyfer teithiau i Fae Caerdydd.

  Ymweld â’r Maes am y diwrnod

  Mae gan Drenau Arriva Cymru amrywiaeth o docynnau prynu ymlaen llaw Advance a thocynnau dwyffordd diwrnod Anytime ar gael o’ch gorsaf leol i deithio i Fae Caerdydd. Gyda gwasanaethau cysylltiol rheolaidd o orsaf Caerdydd Heol Y Frenhines i orsaf Bae Caerdydd, gallwch deithio o ddrws i ddrws ar y trên. 

  Os ydych yn teithio o bell i Gaerdydd, y tocynnau sy’n cynnig y gwerth gorau am arian yw ein tocynnau prynu ymlaen llaw Advance. Cewch fwy o wybodaeth am docynnau Advance Trenau Arriva Cymru yma: https://www.arrivatrainswales.co.uk/advance/.

  Chwiliwch am amserau trenau a phrynu tocynnau trên i Fae Caerdydd trwy fynd i https://www.buytickets.arrivatrainswales.co.uk/ neu drwy lawrlwytho ATW App app.arrivatrainswales.co.uk

  Ymweld â’r Maes ar fwy nag un diwrnod

  Os ydych yn bwriadu ymweld â’r Maes gan deithio ar y trên ar fwy nag un diwrnod, gallwch arbed 16% trwy brynu pecyn Mobile Multiflex Trenau Arriva Cymru. Mae’r pecyn yn cynnwys 12 mTicket am bris gostyngol sy’n caniatáu ichi ddewis chwe thaith bob ffordd rhwng dwy orsaf gymwys.

  Am fwy o fanylion, ewch i https://www.arrivatrainswales.co.uk/mobile-multiflex/

  Chwiliwch a phrynu tocynnau Mobile Multiflex i Fae Caerdydd trwy lawrlwytho ATW app app.arrivatrainswales.co.uk.

  Crwydro Caerdydd a Phenarth

  Os ydych yn aros yng Nghaerdydd am yr wythnos gyfan ac mae gennych gynlluniau i grwydro Caerdydd a Phenarth, mae tocyn Crwydro’r Brifddinas yn rhoi ichi ddiwrnod o deithiau diderfyn ar drenau.

  Am fwy o fanylion, ewch i: https://www.arrivatrainswales.co.uk/explore-the-capital/

  Gwiriwch eich taith cyn cychwyn arni

  Nid oes unrhyw newidiadau i wasanaethau Trenau Arriva Cymru wedi’u cynllunio ar gyfer y cyfnod 3 – 11 Awst. Fodd bynnag, mae Trenau Arriva Cymru’n cynghori ei holl deithwyr i wirio eu taith cyn cychwyn arni. Mae’r holl wybodaeth fyw am wasanaethau ar gael ar ei wefan ac mewn gorsafoedd. 

  Ewch i wefan Journey Check Trenau Arriva Cymru* www.journeycheck.com/atw cyn cychwyn ac yn ystod eich taith i wirio statws eich gwasanaeth. 

  Gallwch hefyd osod rhybudd e-bost ynghylch eich gwasanaeth trwy gofrestru am ein gwasanaeth Rhybuddion Journey Check* www.journeycheck.com/atw

  Cymorth i Deithwyr ar drên

  Os oes angen cymorth arnoch, cysylltwch â Thîm Cymorth i Deithwyr Trenau Arriva Cymru trwy ffonio 033 300 50 501.  Mae rhagor o wybodaeth am wasanaeth Cymorth i Deithwyr Trenau Arriva Cymru ar gael yma: www.arrivatrainswales.co.uk/assisted-travel

  Cysylltu â chwmni Trenau Arriva Cymru

  Os oes angen ichi gysylltu â chwmni Trenau Arriva Cymru ynghylch eich taith ar y trên i Fae Caerdydd neu i’r Maes, ewch i www.arrivatrainswales.co.uk/contactus/

  *Mae’r gwasanaethau Online Booking Engine, ATW App,  Journey Check a Journey Check Alerts ar gael yn Saesneg yn unig.