Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Sut i gyflwyno cwyn

  When submitting a complaint please make sure to include the following Rydym yn croesawu adborth ac awgrymiadau oddi wrth ein cwsmeriaid gan eu bod yn ein helpu i wella’r gwasanaeth rydym yn ei ddarparu i chi. Ein diben yw cysylltu pobl a chymunedau â’r hyn sy’n bwysig iddyn nhw. Er mwyn gwneud hyn rydym yn gwrando ar eich barn er mwyn sicrhau ein bod yn darparu’r gwasanaeth mae ein cwsmeriaid ei eisiau. .

  Wrth gyflwyno cwyn, sicrhewch eich bod yn cynnwys:

  1. Dyddiad eich taith.
  2. Yr amser yr oedd eich trên i fod i ymadael.
  3. Yr orsaf roeddech yn teithio ohoni a’r orsaf roeddech yn teithio iddi.
  4. Os bu oedi ar eich taith, pa mor hwyr gyrhaeddoch chi’r orsaf roeddech yn teithio iddi?
  5. Dylech ddarparu copi o’r tocynnau trên ar gyfer y daith yr aethoch arni. Os nad yw’r tocynnau gennych chi mwyach, mae’n bosibl y byddwn yn derbyn cadarnhad bwcio.
  6. Dywedwch wrthym sut yr hoffech inni dalu unrhyw iawndal sy’n ddyledus ichi. Gallwn gynnig iawndal ar ffurf talebau teithio’r Rheilffyrdd Cenedlaethol, siec, trosglwyddiad banc (BACS), taliad i gerdyn credyd neu daleb i’w chyfnewid am arian parod yn unrhyw un o swyddfeydd tocynnau Trenau Arriva Cymru. Dylech nodi, os cynigiwn iawndal ewyllys da, y bydd hwn fel arfer ar ffurf talebau teithio’r Rheilffyrdd Cenedlaethol.

  Os oes gennych ymholiad ynghylch y ffordd yr ydym yn gweithredu neu pam y gwnawn rai penderfyniadau penodol, mae’n bosibl y bydd yr ateb yn yr adran Cwestiynau Cyffredin.

  I gael gwybod mwy am yr hyn sydd i’w ddisgwyl pan gyflwynwch gŵyn, dylech ddarllen yr arweiniad i’n gweithdrefn ymdrin â chwynion – Sut i gyflwyno cwyn (Adobe Acrobat PDF).

  Os ydych eisiau cyflwyno cwyn am y gwasanaeth yr ydym wedi’i ddarparu ichi, y ffordd gyflymaf i gysylltu yw trwy ddefnyddio’r ffurflen isod. Nodir ffyrdd eraill o wneud hynny ar y dudalen Cysylltu â ni.

 • Loading