Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Teithio i Gaer gyda Threnau Arriva Cymru

  Travel to Chester with Arriva Trains Wales

  Mae Caer, dinas hanesyddol hardd a saif rhwng Lerpwl a’r ffin â Chymru

  Yn gyrchfan swynol na ddylid ei cholli. Mae’n gartref i rai o’r creiriau Rhufeinig mwyaf ym Mhrydain, ac mae ei hanes cyfoethog yn cydblethu’n hudol â bywyd modern, gan olygu ei bod yn ddinas wych i ymweld â hi ar unrhyw adeg o’r flwyddyn.


  Search and Buy train tickets

  Mae Caer, un o ddinasoedd harddaf Ewrop, yn llawn trysorau archeolegol cyffrous, adeiladau amlwg, siopau a chaffis steilus, a chalendr llawn digwyddiadau i’r teulu cyfan. Dim ond tair awr yw hi ar drên uniongyrchol o orsaf Caerdydd Canolog a dwy awr o Lundain, ac mae crwydro y tu hwnt i furiau’r ddinas hefyd yn cynnig antur, gyda’r Penwynion godidog i’r dwyrain a gogledd Cymru i’r gorllewin. Mae’n ddelfrydol ar gyfer gwyliau byr a rhai hirach fel ei gilydd!

  Atyniadau penigamp

  Pa un ydych chi’n ymweld am wythnos neu benwythnos, mae yma ddigonedd o atyniadau i’ch cadw chi’n brysur. Er bod gan y rhan fwyaf o ddinasoedd eglwys gadeiriol, does dim llawer yn fwy trawiadol na’r un yng Nghaer. Yn ogystal â chaffi, siop anrhegion a phrofiad heboga, mae’r adeilad gothig hwn yn cynnig taith i fyny tŵr yr eglwys gadeiriol, sydd wedi ennill nifer o wobrau ac sy’n cynnwys mynediad y tu ôl i’r llenni a golygfeydd heb eu hail dros Gaer a’i chyffiniau. Gellir mwynhau golygfeydd y ddinas hefyd o afon Dyfrdwy wrth ymlacio ar un o gychod afondaith ChesterBoat.

  Mae Cae Ras Caer, ar safle porthladd Rhufeinig gynt, yn cynnig y cyfle perffaith i wisgo het newydd a phrofi gwefr rasys ceffylau ar y cae ras hynaf ym Mhrydain. Gall y rhai sy’n ymddiddori ym myd natur ymweld â safle 12 erw Sw Caer i’r gogledd o’r ddinas, sy’n gartref i 20,000 o anifeiliaid ac yn hawdd ei gyrraedd ar y ffordd, ar drên neu ar feic. 

  Diwylliant ac etifeddiaeth

  Gan fod y ddinas wedi’i thrwytho mewn 2,000 o flynyddoedd o hanes, does dim prinder safleoedd hanesyddol a diwylliannol i ymweld â nhw yng Nghaer. Gall anturwyr o bob oed fwynhau crwydro muriau’r ddinas, dan arweiniad yr ap Chester Walls Quest, sef her GPS i’r rheiny sy’n cerdded y muriau dinesig mwyaf cyflawn ym Mhrydain gyda dyfais glyfar. Atyniad arall y gellir ymweld ag ef am ddim yw’r amffitheatr Rufeinig fwyaf ym Mhrydain. Yn dilyn cyfres o gloddiadau archeolegol, mae trysorau hanesyddol yr amffitheatr i’w gweld yn Amgueddfa Grosvenor.

  Shopping at Chester Chester Cathederal Chester Zoo

  Siopa  

  Gall Caer frolio ei bod yn cynnig un o’r profiadau siopa mwyaf arbennig yn y Deyrnas Unedig, gyda’i chymysgedd bywiog o siopau annibynnol a chanolfannau siopa sydd â rhywbeth at ddant pawb. I fwynhau ac ymlacio wrth siopa, ewch i galerïau coediog The Rows, sef rhes arall o siopau uwchben y rhai ar lefel y stryd, sy’n creu cyfres o rodfeydd dan do yn llawn dop o bopeth o esgidiau gan ddylunwyr i lyfrau ail-law. 
   
  Gellir dod o hyd i hoff fanwerthwyr y stryd fawr yng nghanolfan siopa steilus Grosvenor yng nghanol Caer, ac mae bargeinion yn aros amdanoch chi ar safle gwerthu nwyddau dylunwyr Cheshire Oaks, ychydig i’r gogledd o’r ddinas.

  Bwyd a diod

  Pa un ydych chi’n awchu am ginio canol dydd mewn tafarn neu de prynhawn moethus, mae digonedd o leoedd bwyta yng Nghaer. Gyda’i siopau te hyfryd, caffis annibynnol, tafarnau traddodiadol a bwytai steilus ar lan yr afon, mae rhywbeth at ddant pawb. Mae marchnad dan do Caer, sydd ar agor rhwng dydd Llun a dydd Sadwrn, hefyd yn cynnig amrywiaeth o fwydydd hyfryd, o felysion a nwyddau pob i win a chaws.

  Search and Buy train tickets