Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
  • Ar droed

    Mae’n hawdd gweld pam mae ymwelwyr yn heidio o bell ac agos i fynd i gerdded yng Nghymru a’r gororau.

    Mae digon i bawb ei fwynhau, o gopaon a chefnau creigiog Eryri, i fryniau a dyffrynnoedd tonnog y canolbarth, arfordiroedd godidog Sir Benfro a Phenrhyn Gŵyr, neu safle hanesyddol Ironbridge Gorge yn Swydd Amwythig.

    Teithiau cerdded heb gar

    Mae’r wefan newydd, www.carfreewalks.org  yn nodi teithiau cerdded yng Nghymru, Lloegr a’r Alban y gellir eu cyrraedd trwy ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. Os na allwch ddod o hyd i daith gerdded yn agos i chi, beth am greu un eich hun a’i hychwanegu i’r wefan er mwyn i bobl eraill ei mwynhau?